ยินดีต้อนรับสู่  ต้าชิ่ง...

 

Demo

บริษัท สหต้าชิ่ง โพลีเท็กซ์ จำกัด

บริษัท สหต้าชิ่ง โพลีเท็กซ์ จำกัด
(โรงปั่นและย้อมสีเส้นด้าย)
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์100% เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ใยยาวสำหรับเย็บ,เส้นด้ายทอ,เส้นด้ายทัก และ ไนล่อน

บริษัท ต้าชิ่ง คอตตอนไทย จำกัด

บริษัท ต้าชิ่ง คอตตอนไทย จำกัด
(โรงปั่น)เส้นด้ายคอตตอน100%

ภายใต้แบร์น "ต้าชิ่ง" เรามี 2 บริษัทในเครือที่ผลิต ด้ายเย็บโพลีเอสเตอร์ 100%,ไนล่อน และเส้นด้ายคอตตอน 100% เป็นหลัก

เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเส้นด้ายหลายประเภท อาทิ ด้ายถัก(Knitting) ด้ายทอ(Weaving) ด้ายเย็บ(Swing Thread) ด้ายโพลีเอสเตอร์ และด้ายไนล่อน. โดยรวมบริษัทมีพนักงานประมาณ 850 คน และจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีพื้นที่มากกว่า120,000ตารางเมตร และเราเลือกที่จะใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นในขบวนการผลิตเพื่อ ผลิตเส้นด้ายที่มีคุณภาพของเรา.

เริ่มเมื่อปี 2518 ผู้ก่อตั้งบริษัท คือ คุณมานะ เอื้อธารพิสิฐ ได้เริ่มธุรกิจด้านด้ายเย็บและด้ายไนล่อน และด้วยคุณภาพและการบริการที่ดี ทำให้ธุรกิจเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น 17ปี ด้วยประสบการณ์ที่ส่งสมมาพร้อมด้วยความมุ่งมั่นและการเอาใจใส่ทำให้ในปี 2532 คุณมานะ เอื้อธารพิสิฐได้เปิดโรงปั่นด้ายและโรงย้อมเองภายใต้ชื่อบริษัท สหต้าชิ่ง โพลีเท็กซ์ จำกัด

บริษัทต้าชิ่งคอตตอนไทยจำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยนาย มานะ เอื้อธารพิสิฐ ได้สานต่อธุรกิจเป็นผู้ผลิตรเส้นด้ายคอตตอน 100%. เริ่มจากการใช้ฝ้ายในการผลิต 250ตัน ต่อเดือน จนกระทั้งปัจจุบัน 1,200ตันต่อเดือน *ข้อมูลจากปี2551 ปัจจุบันเราใช้แกนปั่นมากกว่า 80,000แกน และจะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง"เรา"ภายใต้แบรนด์"ต้าชิ่ง"มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องและการทำงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อคุณภาพเส้นด้ายที่ดีขึ้น สำหรับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here